A A+

In conformitate cu prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr 24/2014, in vederea asigurarii transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor de catre ASIROM, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

Anul precedent

2016

Perioada de raportare

1.01.2017-30.04.2017

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare:

Februarie

Martie

Aprilie

Numărul total de petiții inregistrate unic per petent si per caz

2366

426

103

112

71

Numărul total de petiții întemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz

 

2087

 

379

 

94

 

99

 

57

Numar de petiții întemeiate (solutionate favorabil),  referitoare la dosare de daună

1991

351

89

85

51

Numarul total de petiții pentru care dosarele de daună au fost achitate

 1950

286

78

64

30

Numarul total de petiții finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz

 

 279

 

42

 

9

 

13

 

11
PROCEDURA PRIVIND PRIMIREA SI SOLUTIONAREA PETITIILOR


PROCEDURA DE SOLUTIONARE PETITII


Politica ASIROM privind rezolvarea petitiilor este de solutionare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa si durabila a acestora, pentru preintampinarea aparitiei eventualelor divergente viitoare.

Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale (recunoscute de lege / prevazute prin contractul de asigurare, sau prin refuzul nejustificat de a-i fi rezolvata cererea referitoare la un drept) se poate adresa catre Asigurarea Romaneasca - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., pentru recunoasterea respectivului drept si recuperarea pagubei.

Pentru rezolvarea, pe cale amiabila, a problemei dumneavoastra, puteti opta pentru una din urmatoarele modalitati de a transmite o petitie:

- depunerea la sediul societatii (sediul central, sediile teritoriale) a petitiei scrise; 

- prin e-mail, la adresa opiniata@asirom.ro;

- prin serviciul postal/ curier, la adresa sediului social: Bd. Carol I nr. 31-33, sector 2, Bucuresti;

- prin intermediul site-ului societatii www.asirom.ro - modul Contact.

Petitia (reclamatie sau sesizare) trebuie sa contina o relatare clara si concisa a faptelor si motivele inaintarii ei, precum si solutia propusa pentru rezolvarea acesteia.

Petitia trebuie sa vina insotita si de copii dupa documentele relevante care ar putea ajuta in rezolvarea cererii.

Toate petitiile sunt inregistrate in registrul unic de petitii, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line. Pentru petitiile primite prin una din modalitatile mai sus-mentionate, in urma analizei de catre Colectivul de solutionare a petitiilor, ASIROM va transmite un raspuns oficial la adresa indicata de catre petent (prin e-mail sau prin Posta Romana).

Termenul de solutionare a petitiei este de maxim 30 zile calendaristice de la data inregistrarii petitiei, conform prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara  nr. 24/2014. In situatia in care aspectele sesizate prin petitite necesita o cercetare mai amanuntita, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Atentie!

- Nu se inregistreaza petitiile/reclamatiile primite prin telefon.

- Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petentului (nume, prenume, adresa, date contact) nu se iau in considerare si se claseaza, cu mentiunea “LIPSA DATE PETENT”.

Pentru solicitari de informatii privind stadiul rezolvarii petitiilor, puteti trimite un e-mail la adresa: opiniata@asirom.ro sau ne puteti contacta la numarul de telefon: 021.601.1431 (Tarif normal in  reteaua Telekom. Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor Telekom in vigoare).

In cazul inexistentei unui consens in legatura cu solutia propusa, puteti transmite petitia si catre ASF, prin accesarea link-ului http://asfromania.ro/consumatori/petitii.