A A+

PROFESIONAL ASIG FORTE - Asigurarea angajatilor pentru cazurile de accidente si boli profesionale

  • Asiguratul va desemna, printr-o declaratie scrisa persoana care urmeaza sa incaseze suma asigurata in calitate de beneficiar in caz de deces, in cazul incetarii sale din viata.
  • In caz de invaliditate suma plătită din asigurare va fi primita de catre asigurat.
  • Acoperirea unor cheltuieli medicale (medicamente si spitalizare) impuse de tratarea invaliditatii ca urmare a unui accident în limita a maxim 30% din suma asigurata pentru invaliditate permanenta din accident.
  • Indemnizatia zilnica, in caz de inavaliditate temporara, se plateste pentru zilele de spitalizare, precum si pentru cele stabilite de medic pentru convalescenta, care insa nu pot depasi dublul numarului de zile de spitalizare. Durata maxima pentru care ASIROM plateste, pe parcursul aceluiasi contract, indemnizatia zilnica aferenta celor de mai sus, este de 180 sau de 90 de zile (stabilindu-se, la alegerea persoanei juridice, prin contractul de asigurare), in total, cumulat, indiferent de numarul de spitalizari. 
  • La asigurarile incheiate pe o perioada de un an la care nu s-au platit ori nu se datoreaza sume asigurate pentru evenimente produse in anul sau anii de asigurare precedenti, daca acestea se reinnoiesc pe noi perioade de cate un an, primele stabilite pentru primul an de asigurare se reduc cu:

1. 5% pentru al doilea an consecutiv de asigurare;

2. 10% pentru al treilea an consecutiv de asigurare;

3. 15% pentru al patrulea an consecutiv de asigurare, precum si pentru anii urmatori.